Handluj Wyłącznie 

Dobrym Produktem

To my

~~~Handel Hwdp

Do wszystkich nieuczciwych funkcjonariuszy, nadużywających swojej władzy, serdeczne fuck you!

Handel Hwdp to marka odzieżowa natchniona duchem hiphop kultury. Naszą niechęć do organów ścigania wyrażamy za pomocą jakościowej odzieży tworzonej od początku do końca przez nas. Sami konstruujemy, haftujemy oraz szyjemy. Odzież jest robiona od serca i to nas nakręca.